bevitor伟德

bevitor伟德关于第二次调整2020年全日制本科招生专业校考有关事项的通知

编辑:zyzjl 来源:bevitor伟德 作者:招生办 时间:2020-07-02 人气:

bevitor伟德关于第二次调整2020年全日制本科招生专业校考有关事项的通知.pdf

bevitor伟德2020年全日制本科招生视频拍摄范例:

https://mp.weixin.qq.com/s/AYoJlbnIMSYsp5wVN9Rb2g(声乐演唱)

https://mp.weixin.qq.com/s/gHRt_4tts37Icbdgfqbl6Q(钢琴演奏)

https://mp.weixin.qq.com/s/COvRvOSb4gJg1pcgMlUz9A(器乐演奏)

https://mp.weixin.qq.com/s/MAgK2mKwAi76MVh8eIY2kA(舞蹈表演)

https://mp.weixin.qq.com/s/5KNsignB_vt0rIxDQwxmEA(指挥)